iPad Air

For iPad Air

Dux Shell for Magic/Folio

Dux Shell for Magic/Folio

> Available in: Air 5th/4th Gen (2022 & 2020)

Dux Plus

Dux Plus

> Available in: Air 5th/4th Gen (2022 & 2020)

Dux Plus Duo

Dux Plus Duo

> Available in: Air 3 (2019)

Dux Shell Duo

Dux Shell Duo

> Available in: Air 3rd Gen (2019)

Studio

Studio

> Available in: Air (5th/4th gen)

Studio

Studio

> Available in: Air (3rd gen)

Atlas

Atlas

> Available in: Air 3rd Gen (2019) | Air 1-2 (2013 & 2014)